212 411 70 70
İletişim Hattı

Skip to the content

Tip 2 Diyabet Hastalığında Transit Bipartisyon Ameliyatı

Tip 2 Diyabet Hastalığında Transit Bipartisyon Ameliyatı

OBEZİTE NEDİR? 

Obezite besinlerle alınan enerjinin harcanandan fazla olması ve bu fazla enejinin vucutta yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen, hem fiziksel  hem mental bir takım rahatsızlıklar kompleksi olarak tanımlanabilir. 

 

OBEZİTE NEDEN OLMAKTADIR? 

Obezitede genetik, metabolik, kültürel, sosyo ekonomik ve çevresel faktörler rol oynamaktadır. Beslenme ve yaşam tarzının kötü olduğu durumlarda, genetik yakınlıklar da olunca kolaylıkla obezite gelişebilmektetir. 

 

OBEZİTENİN GETİRDİĞİ HASTALIKLAR NELERDİR?           

Migren, depresyon, uyku apnesi, yüksek kolesterol, hiper tansiyon, iskemik kalp hastalıkları, astım, reflü, inmeler(felç), diyabet, mesane zayıflığı, kısırlık, eklem hastalıkları, damar hastalıkları obezitenin getirebileceği hastalıklar arasındadır. 

 

TİP 2 DİYABET HASTALIĞI TEDAVİ EDİLEBİLİYOR MU? 

Öncelikle medikal tedavi denenir. Yüksek doz insüline rağmen 200'lerin altına indirilemeyen diyabetlerde cerrahi gerekmektedir. 

Tip 2 diyabet hastalığı obezite için yapılan ameliyatlarla (Sleeve Gastrektomi, Gastrik Bypass ) yüksek oranda iyileşme sağlanmakla birlikte ilk olarak Brezilya'lı Cerrah Sergio Santoro tarafından yapılan bir metabolik cerrahi tekniği olan Transit Bipartisyon ameliyatı ile en iyi sonuç alınmaktadır ve %85 oranında tedavi edilebilmektedir.

 

BİPARTİSYON AMELİYATI NEDİR ?                  

Önce mide tüp mideye çevrilir. Sonra ince barsağın kalın barsakla birleştiği noktadan itibaren 100 cm’den işaretleme yapılır. Bu noktadan itibaren 150 cm daha sayılarak 250 cm’den ince barsak kesilir. Kesilen alt uç mide çıkışına bağlantı yapılır. Üst uç ise daha önceden işaretlenmiş olan 100 cm’e bağlanır. Böylece yediğimiz gıdaların 3'de 2'si yeni bağlantı yolundan, ince barsağın son kısmına hızlı bir şekilde ulaşmış olur. 3'de 1'i de on iki parmak barsağından doğal yoldan geçer.


BİPARTİSYON AMELİYATININ ETKİNLİĞİ NASIL OLMAKTADIR?

Bu cerrahi teknik ile hastaya hem iştah azaltıcı tüp mide ameliyatı, ( kısıtlayıcı-restriktif ) hem de gıdaların 2/3'ünün barsakların son 250 cm’lik bölümüne hızlıca ulaşmalarını sağlayan Gastrik Bypass tekniği kombine edilmiş olur. Gıdaların ince barsağın son kısmına (terminal ileuma) hızlı ulaşması ileumda bulunan L hücrelerini hızlıca aktive eder ve GLP-1 ve Peptid Y adı verilen hormonlar aktive olur, insülin salgısını arttırır. Böylece şeker hastalığında metabolik düzelme sağlar.

Transit Bipartisyon ameliyatının obezite üzerine etkinliği 5 yılda %74- %91 arasındadır. Tip 2 şeker hastalığı üzerine etkinliği ise %86 oranındadır. Benim Fransa'da çalıştığım merkezde de diyabet üzerine etkinliği % 85 oranındaydı.        

 

TRANSİT BİPARTİSYON AMELİYATININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Bu tekniğin Gastrik Bypass'a üstünlüğü hem doğal yoldan geçiş korunduğu için demir ve vitamin eksiklikleri daha az görülmekte, hem de diyabeti iyileştirme başarısı daha yüksektir. Ayrıca endoskopik safra yolu girişimi gerekirse endoskopik ulaşım korunmaktadır. Mide içindeki basıncın düşük olmasına bağlı olarak tüp mide kaçaklarının engellenmesi ve uzun vadede görülen genişlemelerin engellenmesi sağlanmış olur.

  

TRANSİT BİPARTİSYON AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI NELERDİR? 

                - Tüm ameliyatlarda görüldüğü gibi en sık rastlanan komplikasyon kanama olması ihtimalidir. Bu ameliyatlarda %1-2 civarında bildirilmiştir. 

                - Tüp mide veya mide barsak hattından sızıntı-kaçak ihtimalı %2-4 civarında bildirilmektedir. 

                - Ameliyatın 5 yıllık sonuçlarına göre ameliyat sonrası ölüm riski binde iki civarındadır. 

                - Emboli riski %6-16 civarında bildirilmiştir. 

                - Tüp mide işleminde darlık gelişme ihtimali %2-3 civarındadır. 

                - Barsak tıkanıklığı ( ileus ihtimalı ) %10'lardan az bildirilmiştir. 

Bu komplikasyonları minimal düzeyde tutabilmek için ameliyat öncesi hazırlık (protein diyeti ) ve değerlendirmeler ( kardiyoloji, dahiliye, göğüs hastalıkları, psikiyatri, diyetisyen ) eksiksiz yapılmalıdır. 

 

BU AMELİYATI TİP 2 DİYABET HASTALARI İÇİN GERÇEKTEN ÖNERİYOR MUSUNUZ? 

Sonuç olarak bu ameliyat kapalı laparoskopik teknikle minimal ağrı ve 3-4 günlük bir yatış gerektirir. Obezite ve şeker hastalığının hastaya getirdiği yükleri ( hipertansiyon, iskemik kalp hastalıkları, inmeler, böbrek yetmezlikleri, periferik damar hastalıkları ) düşündüğümüzde obezitenin % 75, diyabetin % 85 düzelmesini sağlayan, hayat kalitesini ve ortalama ömrü uzatan çok etkin bir ameliyattır.

Daha fazla bilgiye ulaşmak için;

Op.Dr. Necdet Derici

www.necdetderici.com

(12 değerlendirme)